15 rujna 2012

TOMATO služba za korisnike - "tko je jamio, jamio je"

Obratila mi se nezadovoljna tomato korisnica koja je željela ostati anonimna vezano za nemogućnost uključenja tarife na tuđi račun posljednjega dana. Naime u uvjetima korištenja tarife na tuđi račun stoji kako je tarifu moguće aktivirati do 14. rujna 2012. Pravnik, HAKOM i predsjednik udruge Telekom Đuro Lubura navedeni datum tumače kao ubrojiv dan kada je moguće tarifu aktivirati.

Korisnica se obratila tomato službi za korisnike željevši im skrenuti pažnju na tu nepravilnost te zamoliti pojedinačno uključenje tarife. Odgovor službe za korisnike bio je "tko je je jamio, jamio je"! Na pitanje do kada je moguće aktivirati brutalnu tarifu dobiveni odgovor glasio je do 30. rujna 2012. kao i cijeloga dana tijekom tog 30. rujna. U uvjetima korištenja brutalne tarife stoji navedeni datum. Odakle ta razlika tumačenja za različite tarife?!

Na pomolu je još jedna mini afera vezana za tarifu na tuđi račun. Moguće je da će se nekolicina ljudi žaliti HAKOMU, no prije svega moglo bi se dogoditi da tomato uvede još jedno razdoblje u kojemu će biti moguća aktivacija tarife. Interesira me i što će se dogoditi 30. rujna, da li će stvarno biti moguća aktivacija brutalke ili ne. Ante, ti si na potezu!