22 lipnja 2021

Za nove BONBON pretplatnike 40 kuna jeftinije kombinacije

Bonbon od jučer novim pretplatnicima nudi gotove kombinacije po 40 kuna nižoj cijeni od one za redovne korisnike. Naravno ovo je u ponudi radi tomata koji također nudi popuste u nekim novim pretplatničkim tarifama. Ovaj popust vrijedi 24 mjeseca, a kombinacije sa novim cijenama su sljedeće:

Velika kombinacija za 55 kn
2400 min, 6GB, 300 sms

Jako velika kombinacija za 70 kn
2400 min, 20GB, 300 sms

Jako jako velika kombinacija za 100 kn
2400 min, 40GB, 300 sms

Navedenu ponudu moguće vidjeti u cjeniku u dijelu "ostalo".