14 rujna 2012

Nema na tuđi račun

Nema više tomatove tarife na tuđi račun, tarife koja je uzrokovala mnoge probleme Gregoru. Tarifu i dalje mogu koristiti oni koji su je do danas aktivirali. Nove aktivacije nisu više moguće.

Podsjetimo, tarifa je bila aktualno do prije nešto manje od godinu dana. Kada se pojavila Tele2 revolucija ovog proljeća, tomato je brže bolje vratio iz mrtvih tarifu na tuđi račun. Računajući na "Balkan biznismene" znali su kako će korisnici revolucijom puniti tomato račune. Njima mogući mali gubici, no Tele2 je počeo stvarati velike gubitke. Uveli su tako razne restrikcije korisnicima revolucije, no srećom bunt je uspio i vraćeni su stari uvjeti. Napokon i ova trula rajčica odlazi u povijest.

Kako uskoro neće biti moguća ni aktivacija brutalne tarife očekujmo nešto novoga iz tomata.