11 siječnja 2013

TELE2 smart na bonove

Tele2 je ponovo dao mogućnost aktivacije smart tarife za prepaid korisnike. Isto kao i prije, za 30 kuna na raspolaganju je 300 minuta i 1 GB interneta. Nezaobilazna uspostava poziva je 25 lipa, a cijena sms poruke 29 lipa. Opcija traje 30 dana i potrebno ju je ručno reaktivirati slanjem sms poruke SMART na broj 888. Uvjet je dostatan iznos za aktivaciju i valjanost računa narednih 30 dana. Ukoliko se tarifa ne reaktivira cijena minute je 99 lipa, a 100 kB interneta 20 lipa, stoga pazite na istek.