13 prosinca 2012

H1 MOBILE u ožujku 2013.?

Prema neprovjerenim glasinama H1 mobile sa radom počinje u ožujku 2013. godine. Čemu ovako dugo šuškanje o svemu tome?

Informacije u prvoj polovici ove godine govorile su da će H1 mobile biti virtualna mreža koja će koristiti Vipnetovu mrežu. U novije vrijeme prema glasinama dolazi do preokreta i izgledno je da će koristiti Tele2 mrežu koja pak dobrim dijelom još uvijek koristi nacionalni roaming. Meni se ipak čini da H1 i Tele2 kuhaju nekakvo partnerstvo ili čak čvršće udruživanje, pa ćemo na kraju možda dobiti novi kemijski spoj H2Tele1. Ovo beskonačno najavljivanje izgleda vrlo nesposobno.