22 studenoga 2012

Radijska frekvencija 5 kn od 1. siječnja 2013.

Sredinom godine govorkalo se o ukidanju naknade za radijsku frekvenciju koju plaćaju svi mobilni pretplatnici. Taj neoporezivi iznos dugo je iznosio 12,5 kn, pa je unazad par godina spušten na 10 kn. U članku 3 stavka 7 Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 92/12) vidljivo je da je visina godišnje naknade za svaku radijsku postaju 60 kn, za razliku od dosadašnjih 120 kn. Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Nakon nekoliko godina druženja sa pretplatom prebacujem se na bonove za koji dan, tako da neću uživati u ovom pojeftinjenju.