28 kolovoza 2012

Isplata odštete za kašnjenje prilikom prijenosa broja

Kako bi potakao operatere da ubrzaju prijenos brojeva iz mreže u mrežu, HAKOM je donio novi Pravilnik o prenosivosti broja u kojem je glavna novost novčana isplata kao svojevrsna kazna. Naime, prilikom prijenosa broja novi operater vam daje informaciju kojeg dana i u koliko sati će biti izvršen prijenos što znači da od sada za svaki započeti sat kašnjenja od ugovorenog vremena onaj operater koji uzrokuje kašnjenje korisniku plaća 10 kuna.  Kada budem radio prijenos broja za tri mjeseca slobodno kasnite mjesec dva, izdržat ću ja bez broja...

Ova obaveza je uvedena radi usklađivanja sa EU pravilnicima i počinje se primjenjivati 30 dana nakon stupanja Pravilnika na snagu, dakle počinje 27.9.2012. Ako se dogodi kašnjenje naravno da vas neće predstavnik operatera na ulici povući za rukav i reći vam da dođete po svoju odštetu. U Pravilniku članak 23 kaže da je nakon uspješnog prijenosa broja potrebno u roku od 30 dana podnijeti zahtjev za isplatu prema mreži u koju je prenešen broj.