21 kolovoza 2012

T-MOBILE - besplatno plaćanje računa

T-mobile u svojim T centrima prilikom naplate računa ubire harač od 5 kuna kao što to čine banke i pošte. U ožujku su ukinuli platomate kojima je bilo moguće besplatno platiti sve T račune u T centrima, naravno u cilju rasterećenja dodatne zarade i rasterećenja poslovnica.

Udruge za zaštitu potrošača su se borile i izborile da HAKOM započne postupak dopune Općih uvjeta poslovanja Hrvatskog Telekoma u kojemu se navodi provizija prilikom naplate računa. U Općim uvjetima za T-mobile usluge točka 36 kaže da troškove platnog prometa koji mogu(!) nastati vezano za plaćanje računa u potpunosti snosi pretplatnik. Ja bi to izmijenio u "mogu nastati, ali i ne moraju".

Osim započinjanja postupka izmjene uvjeta HAKOM je toplo preporučio T-ovcima da prestanu sa praksom naplate provizije, a udruge korisnicima savjetuju ukoliko im T naplati proviziju da upute prigovor HAKOM-u, te zahtjev prema T-mobileu za povrat novca uplaćenog na ime nezakonite naplate usluge.

Nameće mi se povlačenje paralele sa konkurencijom. Vipnet i Tele2 u svojim centrima uopće ne vrše uslugu naplate računa. Koji su mogući ishodi? T-mobile prestaje također sa naplatom računa ili Vipnet i Tele2 započinju sa istom?

Dodatak: Na HAKOM-ovom sajtu se pojavila Odluka o zabrani naplate naknade od 5 kuna za plaćanje računa na prodajnim mjestima HT-a. U odluci piše ukoliko je moguće plaćanje računa u T-centru ono se mora obaviti besplatno. Sve mi se čini da odjednom više neće biti tehničkih mogućnosti za plaćanje računa.