04 srpnja 2012

Utihnulo šuškanje H1 MOBILE-a

Šuška H1 mobile već mjesec dana da će pokrenuti svoju virtualnu mobilnu mrežu tokom lipnja kad ono ništa, šuškanje utihnulo, ni š od njega. S druge strane šušnule su dvije različite informacije. Prva kaže da će mreža startati u prvoj polovici srpnja, dakle kroz koji dan, a druga pak govori da je došlo do većih tehničkih problema i da se start odgađa za kolovoz. Kako to biva i inače sa H1 nikada ništa ne može proći bez poteškoća. Možda su im prilikom testiranja linije imale jako pozadinsko šuškanje pa nije bilo smisla da tako započnu rad.