01 srpnja 2012

T-MOBILE "flat" uvjeti korištenja

S prvim danom korištenja flat opcije na T-mobileu osvanuli su i uvjeti korištenja opcije. Već poznata brojka od 5000 minuta vrijedi i kod T-mobilea kao kod Tele2, samo što su oni još ograničili 1000 minuta ka 092 brojevima. U uvjetima piše baš 092, a ne Tomato. Izgleda da tehnički ne mogu znati koji broj je tomato, a koji Vip pa su morali ograničiti na pozivni broj nadajući se da većina 092 brojeva nije prenešena u druge mreže. Što se sms poruka tiče i ta brojka je na 5000, značajno više od 3000 na Tele2.

Jedna poruka operaterima; brojka 5000 se čita p e t   t i s u ć a, a ne flat kao što vi to čitate.