25 srpnja 2012

Kako i zašto moćni guše TELE2 revoluciju?

Gregoru je ozbiljno pripeklo pod nogama. Nakon četiri nepuna mjeseca revolucije koja je stvarno bila revolucionarna novost na našem tržištu, tarifa je upropaštena, a ugled Tele2 još više ukaljan. Cijeloj propasti najviše su pripomogli i ponosni revolucionari koji ne razumiju sistem švedskog stola. On nije zamišljen da se jede dok se želudac ne raspukne!

Većina revolucionara kao i ostalih mobitelaša nema pojma da operateri jedni drugima plaćaju za pozive koji su upućeni iz jedne mreže ka drugoj. Tele2 konkurenciji za svaku minutu upućenog poziva mora platiti 0,331 kn (cijena bez PDV-a, str. 11 na linku). Revolucija korisnike košta 160 kn. 10 odlazi na radijsku frekvenciju, a od 150 još 25 ide na PDV. Sa preostalih 125 kuna možete uputiti 377 minuta prema drugim mrežama. Sve preko toga je gubitak za Tele2, ako zanemarimo činjenicu da i revolucionari imaju poneki poziv iz drugih mreža koje onda pak plaćaju Tele2 za poziv.

Prvi problem je sama činjenica da su pozivi besplatni. Mnogi su počeli funkcionirati po sistemu "odbijem ti poziv i zovem te nazad". I sam imam nekoliko revolucionarnih prijatelja pa mobiteliramo na taj način. Ja sam korisnik druge mreže što znači da saj i ja indirektno dio ekipe koja upropaštava Tele2. Drugi problem je nagli povratak tomatove tarife na tuđi račun kojom se dobivaju dodatne kune za primljene pozive. Domišljati umovi su odmah zbrojili 2 i 2 te su preko revolucije počeli puniti tomato.

Prvotno ograničenje od 5000 minuta je bilo sasvim dovoljno za normalnu, a bome i nenormalnu komunikaciju. Realno nikome nije potrebno preko toga. Ostaje problem što je ta brojka dovoljna za stvaranje velikih gubitaka. Zadnje ograničenje je 2000 minuta koje je opet dovoljno veliko, no ovaj puta je moguće samo 200 minuta uputiti prema tomatu. Osim same činjenice da je Tele2 u samo četiri mjeseca dva puta uvodio ograničenja na štetu korisnika i time još jednom pao u očima korisnika, ovoga puta su ipak napravili ograničenje koje dovodi u pitanje upotrebljivost tarife. Za kraj, najgore moguće što čine je isključivanje korisnika bez ikakvog upozorenja. Uz to nema nikakve mogućnosti provjere koliko je minuta utrošeno, posebno ovih prema tomatu. Gregore ovaj put si stvarno zabrljao. Kako ćeš se sad izvući? Ražanj ti ne gine!

Nisam odgovorio na pitanje zašto. Pa.... Zato što mogu.