11 lipnja 2012

HAKOM na facebooku


Već nekih mjesec dana HAKOM je na facebooku pa im se slobodno obratite sa svojim telekomunikacijskim problemima. Trude se brzo i iscrpno odgovoriti na sva pitanja i probleme.

Tko ili što je HAKOM?

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije je regulatorna agencija od koje operateri dobiju po prstima kada nešto ne rade kako treba, odnosno kada ih se može uhvatiti u muljanju i petljanju. Ako imate problema sa nekim od operatera HAKOM je vaš saveznik.