02 lipnja 2012

Brutalna je još uvijek aktualna!

Bez oglašavanja na velika zvona tomato je dao mogućnost aktivacije brutalne tarife do 30.6. pa oni koji su zainteresirani nek navale. Jedini dokaz koji sam uspio pronaći je na tomatovom sajtu pod pitanjima i odgovorima vezanim za brutalku. Obrati pažnju na treće pitanje.

Dodatak: Vidljiva je tarifa i na webu kao aktualna ponuda.