29 ožujka 2012

Završilo potpisivanje peticije

Incijativa Mrzim mobilne operatere završila je sa potpisivanjem peticije za snižavanje cijena usluga mobilnih operatera kao i za pošteniji odnos prema samim korisnicima. Peticiju su predali Vladi i mobilnim operaterima. Možda se Gregor ustrtario i možda zato više ništa neće biti isto?!