10 ožujka 2012

Brutalni TOMATO

Tomato je ponudio Brutalnu tarifu koja je brutalno dobra. Korištenje tarife se plaća 55 kuna za razdoblje od 30 dana. Prilikom prve aktivacije tarife uzet će vam 20 dodatnih kuna, a aktivaciju možete učiniti samo do kraja travnja i to samo ukoliko ste registrirani korisnik. U tih 55 kn je uključeno 1000 minuta prema SVIM mrežama, 1000 poruka i 1000 mb podatkovnog prometa. Nažalost plaća se i uspostava poziva od 0,29 kn dok je obračunska jedinica već standardna minuta. Da nema uspostave poziva tarifa bi se zvala "brutalno brutalna tarifa". Pričalice koje uspiju iskoristiti sve minute svaku narednu će platiti 0,46 kn, a svaki dodatni mb 0,51 kn. Dobra stvar je da su zadržali podatkovnu obračunsku jedinicu 10 kb. Prihvatljivo bi bilo čak da su u ovako dobroj ponudi stavili 100 kb. Više informacija o tarifi na tomatu.